رویداد های اخیر

ریاست صحت باروری ، مادر نوزاد طفل و نوجوان اولین کمیته رهبری را در سال 2017 تنظیم نمود که امروز در وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان با مدیریت معین وزارت صحت عامه محترم داکتر احمد جان نعیم و اشتراک فعال نمایندگان دفاتر ملل متحد و دست اندرکاران  صحت باروری ، مادر ، نوزاد و […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

This reproductive health (RH) strategy is based on the following core values and operational principles, which are in line with the Ministry of Public Health’s mission

دیدن
لینکهایی دانلود :

وزارت صحت عامه سمپوزیم ملی را برای کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان برگزار نمود کابل، 25 میزان 1395- وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان امروز یک سمپوزیم ملی را جهت تقویه فعالیت ها و ایجاد راهکاری های موثر در عرصه کاهش مرگ و میر مادران برگزار نمود. کاهش مرگ و میر مادران و […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

ورکشاپ نظارتی مرگ مادران و نوزادان و جوابدهی و ورکشاپ CVRS، 12-16 نوامبر سال 2016.

دیدن
لینکهایی دانلود :

30 جولای، 2016 (ورکشاپ منطقوی مرور معلومات ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان در ولایت بلخ)

دیدن
لینکهایی دانلود :

بخش مراقبت های اختصاصی نوزادان شفاخانه ملالی زیژنتون گشایش یافت بخش مراقبت های اختصاصی نوزادان شفاخانه ملالی زیژنتون امروز طی مراسمی توسط وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، ایجاد بخش مراقبت های اختصاصی شفاخانه ملالی زیژنتون را یک گام مثبت در […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

1