مجموعه آموزشی الکترونیکی Helping Babies Breathe

ارقام جهانی نشان می دهد که سالانه 2.6 میلیون نوزاد مرده به دنیا می آیند و 2.9 میلیون نوزاد در ماه اول زندگی خود می میمیرند. وضعیت صحی نوزاد خوب نیست .افغانستان هنوز هم بالاترین میزان مرگ و میر نوزادان در جهان را دارد

اگرچه پیشرفت های قابل توجه از سال 2003 میلادیدر کاهش مرگ و میر مادران به دست آمده است، میزان مرگ و میر اطفا ل شیرخوار و کودکان زیر پنج سال کاهش یافته ، اما بهبود مشابه در نوزادان مشاهده نمی شود.تقریبا حدود 44٪ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در طول دوره نوزادی یعنی در 28 روز اول زندگی رخ می دهد. (لانسیت سلسله هر نوزاد)
سه عامل اصلی برای مرگ نوزادان در(Lancet Every Newborn Series) اشاره شده: تولد قبل المیعاد، اختلاطات وقت زایمان ( “خفگی زمان تولد”)، و عفونت ها یا انتانات دوره نوزادی میباشند.
برای رسیده گی به خلاهای موجود و بهبود بخشیدن وضعیت مراقبت های نوزادان در هنگام تولد کورس آموزشی الکترونیکی کمک به نوزادان تا تنفس نمایند که به اساس برنامه آموزش مبتنی بر شواهد Helping Babies Breathe توسط آکادمی اطفال آمریکا (APA) برای آموزش احیا مجدد نوزاد (NBR) برای کشورها با منابع محدود انکشاف داده شده است.
دیپارتمنت صحت ماردونوزادان ریاست صحت باروری وزارت صحت عامه مسرت دارد که به منظور ارایه خدمات با کیفیت صحی وپایین آوردن واقعات مرگ ومیرنوزادان ازباعث اسفکسیای نوزادی این مجموعه آموزشی الکترونیکی جهت اموزش کارمندان صحی که با مادرونوزاد سروکاردارند، معرفی می نماید.

مجموعه آموزشی الکترونیکی مذکور در کمپیوتر (لب تاب ودیسک تاب)، تیلیفون موبایل (سمارت فون)، تبلیت و به شکل online از طریق انترنت قابل استفاده است.
این کورس بهکمک تخنیکی پروژه حمایت HEMAYAT و کمک مالی USAID تهیه وترتیب گردیده است.