مننلیک

د ۲۰۱۲-۲۰۱۶ میلادی کال لپاره د میندوارۍ روغتیا سټراټیژي  د عامې روغتیا وزارت د میندوارۍ روغتیا ریاست سره په نږدې همکارۍ کې د میندوارۍ روغتیا کاري ډلې( Task Force) جوړه کړې ده.

دا یوه همږې هڅه وه، د سټراټیجۍ د کلیدي عناصرو د ټاکلو لپاره په منطم ډول ۱۲ کاري ډلو د درې میاشتو لپاره کار په غور کار وکړ.

دې کاري ګروپونو د مورولۍ او نوزیږو روغتیا، د زیږونونو تر منځ واټن/کورني تنظیم، د مقاربتي انتقالي انتانونو، عقامت، ولادي فیسټول، د تیونو او رحم د غاړې سرطانونو، په بیړنیو حالاتو کې د میندوارۍ روغتیا، جنډر، تغذیه، معلومات، زده کړه، مفاهمه/ د سلوک د تغیر لپاره مفاهمه، د میندوارۍ روغتیا تحقیقات او دمیندوارۍ روغتیا او خصوصي سکټور په برخو کار وکړ.

د میندوراۍ روغتیا ریاست او کاري ډله(Task Force) غواړي چې د سټراټیجۍ د جوړلو په پروسه کې د عامې روغتیا وزارت  د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو د اغلې معینې نادره حیات او د پلان او پالیسۍ معین ډاکټر احمدجان نعیم  له پرلپسې ملاتړ ځانګړې مننه وکړي.

د عامې روغتیا وزارت په هغه ملي مشتورتي میټنګ کې چې د ۲۰۱۰ کال د اکتوبر په ۲۰-۲۱ نیټه د میندوارئ روغتیا د بیا کتنې لپاره دایر شو د ګډونوالو له ورکړل شویو اندونو/ نظرونو منندوی دی. ددوی سپارښتنې په اوسني سند کې راټولې شوې دي

په پآی کې د میندوارۍ روغتیا ریاست او کاري ډله د روغتیا او تغذيه مشورتي ډلې، مشورتي تخنیکي ګروپ(TAG) او اجرایوي بورډ له ملاتړ څخه خپله مننه څرګندوي.