ميندوارۍ روغتيا پاليسي 2012-2016

ميندوارۍ روغتيا رياست د افغانستان د عامې روغتيا وزارت له بنسټيزو برخو څخه يوه برخه ده، چېرته چې د ميندو د ناروغتيا او مړينې د کموالي له پاره همکاري کېږي.

د ميندوارۍ روغتيا ملي پاليسي (2006-2009) د عامې روغتيا وزارت په غوښتنه او د تخنيکي شريکانو په هڅو چې د ملګرو ملتونو دفترونه او غيرې دولتي مؤسسې پکې شاملې وې، د وزارت کليدي سند په توګه پېژندل شوېده نو دغه پاليسي د دې له پاره چې د ميندوارۍ روغتيا اړوند نورې ساحې تر خپل پوښښ لاندې راولي او اوسنۍ اړتياوې پوره کړي، بيا وکتل شوه او اوس يوه بيا کتل شوې پاليسي له 2012 څخه تر 2016 پورې د پلي کولو له پاره چمتو ده.

د بيا کتل شوې پاليسۍ پر بنسټ ټولې افغان کورني د ميندوارۍ روغتيا لوړې کچې روغتيايي معيارونو ته د لاسرسي حق لري. د عامې روغتيا وزارت او کاري شريکانو د ثابتې ژمنتيا پر بنسټ د پاليسۍ موخه ده چې د اړينو موکو (فرصتونو) په لرلو سره ټولې افغان کورني وکولای شي د ميندوارۍ کيفيت لرونکو روغتيايي خدمتونو ته لاسرسی ولري