ځینی مشترک یا ګډ مسایل

د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۶ کلنو په دوران کې دبارورۍ روغتیا ریاست په افغانستان کی ترډیره بریده پورې د وکالت رول ولوباوه  ترڅو ځان په دې ډاډه کړی چې په بیړنیو حالاتو کې د میندو لپاره کافي روغتیایی خدمتونه شته.

له دې وروسته به موخه داوي چې داسی یو پلان جوړکړل شی چی دمیندو دروغتیا پروګرامونه څنګه دبشری زیرمو سره همږغی اوتطبیق کړل شی.

دابه د میندوارۍ  روغتیا ولایتی مسولین ،د میندو روغتیا د پروګرامونو مسؤلین او د روغتیایی مرکزونو مسؤلین پدی ډاډه کړی چی څنګه وکړای شی په بیړنیو حالاتوکی دمیندو لپاره روغتیایی خدمتونه وکړي او دغه ستراتیژیک پلان به زمونږسره مرسته وکړی چې خپل ځان له لاندې حالاتو سره برابر کړو.

دبیړنیو پیښو سره دمبارزې او پوهاوي له ادارې او روغتیایي کلستر سره دهمږۍ غښتلي کول چې وکولای شو دبیړنیو پیښو سره د مبارزې اداره او داساسي روغتیایی خدمتونو تطبیقوونکې اداره وکړای شي په عاجلو حالاتوکی دمیندو د روغتیا بیړنیو حالتونوته د ولایت او هیواد په کچه ځواب ووایي.

دبیړنیو پیښو له ادارې او د اساسی روغتیایی خدمتونو دټولګی له تطبیقوونکو انجو ګانو سره کاروکړی چې  په بیړنیو حالاتو کی دمیندو د روغتیا کیټ هم په ایمرجنسی کیټ کی شامل کړی  .

د روغتیایی کارکوونکو کاري وړتیا وی لوړې کړي چې په بیړنیو حالاتوکې دمیندو روغتیایی اړتیاؤ ته ځواب ووایی او پدی باید ډاډه شو چې بیړنیو حالاتوکې په هغو لږو امکاناتو سره دمیندو روغتیایي اړتیاؤ ته ځواب ووایي او امکانات تردوی پورې ورسیږي.