کمپاینونه

د ۲۰۱۲-۲۰۱۶ میلادی کال لپاره د میندوارۍ روغتیا سټراټیژي  د عامې روغتیا وزارت د میندوارۍ روغتیا ریاست سره په نږدې همکارۍ کې د میندوارۍ روغتیا کاري ډلې( Task Force) جوړه کړې ده. دا یوه همږې هڅه وه، د سټراټیجۍ د کلیدي عناصرو د ټاکلو لپاره په منطم ډول ۱۲ کاري ډلو د درې میاشتو لپاره […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۶ کلنو په دوران کې دبارورۍ روغتیا ریاست په افغانستان کی ترډیره بریده پورې د وکالت رول ولوباوه  ترڅو ځان په دې ډاډه کړی چې په بیړنیو حالاتو کې د میندو لپاره کافي روغتیایی خدمتونه شته. له دې وروسته به موخه داوي چې داسی یو پلان جوړکړل شی چی دمیندو دروغتیا پروګرامونه […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

1