دکورنیو په کچه د مور ماشوم د ریکارډونو احیأ

د دې ورکشاپ موخه دا وه چې په خپل وخت د لا زیاتو واکسینو اخیستو لپاره د غوښتنې لوړوالی او د خدماتو عرضې ښه والي په برخه کې د کورني په کچه ریکارډ یا ثبت په برخه کې د مسلکي نظرونو د وړاندې کولو لپاره د ملي دولتې ادارې، نړیوال روغتیایي سازمان او یونسف کارکوونکې سره راټول کړي.

 ورکشاپ د سریلانکا په کولمبو کې د ۲۰۱۶ کال د مارچ د ۱۴-۱۷ پورې دایر شو. په دې ترڅ کې دا فرصت برابر شو چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د کور په کچه ریکارډونو لارښود ( د معافیت په برخه کې د کور په کچه ریکارډونو د طرح، ګټې اخیستنې او ارتقأ عملي لارښود، نړیوال روغتیایي سازمان ۲۰۱۵) اصول په پام کې ونیول شي. په دې مطالعاتي کتنه کې د کور په کچه د ریکارډونو څخه ګټه اخیستې، ګټه اخیستونکو او د طراحۍ او ښه شویو کارټونو بیلګو یا پروټوټایپونو رامنځته کړی اود هیواد په کچه د ورکشاپ نه وروسته  کړنو عملي پلان شامل وو.

موخې

د دې کتنې موخه په ګډون کوونکو هیوادونو کې د کور په کچه د ریکارډونو کیفیت، موجودیت او ګټې اخیستنې ښه کول وو. د دې څلور ورځني فعالیت له مخې به هیوادني ګروپونه او ټیمونه لاندې کړنې ترسره کړي:

  • دکور په کچه ریکارډونو څخه د اوسنۍ ګټې اخیستنې په برخه کې د ننګونو او خلاوو په ګوته کول او بحث
  • د غوښتنې د زیاتوالي او خدماتو د وړاندې کولو لپاره د کور په کچه ریکارډ ښه کولو د فرصتونو رابرسیره کول
  • د غوره ریکارډونو بیګله یا پروټوپایپ جوړول
  • د ورکشاپ په تعقیب د تطبیق یو عملي پلان رامنځته کول
  • د پلان د تعقیب او تطبیق په برخه کې په راتلونکو قدمونو هوکړه

ګډونوال

ورکشاپ کې به له هر هیواد څخه ۳-۵ ګډونوال برخه اخلي. په دوی کې د ملي دولتي چارواکي، د یونسف کارکوونکي، نړیوال روغتیایي سازمان او نورې اړونده ادارې برخه اخلي.