د Helping Babies Breathe روزنیزی ټولګه

نړیوالی شمیری ښایی چی هر کال 2.6 ملیونه نوزیږدی دنیا ته مړه راځی او 2.9 ملیونه د ژوند په لومړی میاشت کی خپل ژوند له لاسه ورکوی. په افغانستان کی دنوزیږدو روغتیایی وضیعت ښه نه دی او تر اوسه هم په نړی کی د نوزیږدو د مړینی لوړه ګچه لری.
که څه هم له ۲۰۰۳ کال راهیسی د میندو د مړینی دګچي په کمیدوکی د پام وړ پر مختک لاس ته راغلی دی، تر پنځه کلنی لاندی او تی رودونکو ماشومانو د مړینی میزان هم کم شوی دی خو ورته پرمختګ او ښه والی په نوزیزدو کی نه لیدل کیږی. لږ تر لږه ۴۴٪ مړینه تر پنځه کلنی لاندی ماشومانو کی د نوزیږ.دي په دوره یعنی د ژوند په لومړیو ۲۸ ورځو کی منځته راځی. (لانسیت د هر نوزیږدی پر له پسی کڼه)
د نوزیږدو د مرګ دری کوټلی لاملونه چی په (لانست د هر نوزیږدی پر له پسی کڼه) کی ور ته اشاره شوی ده: تر مودی مخکی زیږون، د زیږون د وخت اختلاطات (د ولادت په وخت کی د ماشوم خفګی با اسفکسیا) او د نوزیږدی د دوری انتانات شامل دی.
د شته تشو د ډکولو او سمبالتیا او د زیږون په وخت کی د نوزیږدو د مرا قبت دښه والی دپاره د نوزیږدو سره مرسته چی ساه واخلی روزنیز الکترونیکی کورس د Helping Babies Breathe روزنیزی ټولګی پربنست چی دامریکا دمتحده ایا لاتو د ماشومانو د داکترانو د اکادیمی لخوا د نوزیږدو دبیا رغون (Newborn Resuscitation) لپاره په هغه ځایونو کی چی منابع لږی دی ترتیب او جوړ شوی دی.
د میندوارۍ روغتیا ریاست د میندو او نوزیږدو څانګه خوښه ده چی د نوزیږدو د مرا قبت دښه والی او د نوزیږدو
د مړیني دکمولولپاره (خصوصا د اسفکسیا له امله)‌ دغه روزنیزه الکترونیکی ټولګه هغه کسانو لپاره چی دمور او ماشوم دپالني سره تړاو لری معرفی کوی.
نوموړی روزنیزه الکترونیکی ټولګه په (لپ ټاپ اوډیسک ټاپ) کمپیوټرونو، موبایل ټیلفون (سمارټ فون) ټبلیټ او online په ډول د انټرنیټ له لاری کار کوی.
دغه روزنیزه الکترونیکی ټولګه د حمایت دپروژي په مالی او تخنیکی مرسته چی د USAID لخوا تمویل کیږی ترتیب شوی ده.