افتتاح تطبیق پروژه کتاب رهنمای صحت مادر و طفل در ولایت بامیان و بازدید از مراکز صحی

معلومات عمومی

ولایت بامیان با داشتن 478424  نفر نفوس (دفتر مرکزی احصائیه 1397) در حوزه مرکز قرار دارد. این ولایت دارای 8 ولسوالی میباشد (بامیان، پنجاب، ورس، یکاولنگ 1، یکاولنگ 2، کهمرد، سیغان و شبر). بامیان دارای مناطق کوهستانی فراوان و صعب العبور است که راه های یکتعداد از ولسوالی های آن به مدت طولانی در اثر برفباری های سنگین مسدود میباشد که دسترسی به خدمات را به چالش مواجه میسازد.

Dari