تجلیل از روز بین المللیی نوزادان قبل از معیاد (Premature Day)

IMG_0091
IMG_0097
IMG_0100
20191117_112252
DSC02002
DSC02024

17 نومبر 2019 مطابق به 26 عقرب 1398 – کابل افغانستان

این روزکه انعکاس دهنده بخشی از آلام و مشکلات نوزادان می باشد در حالی تجلیل میگردد که مشکلات و آلام که سالانه بطور جهانی حیات بیش از 1 میلیون نوزادان قبل از معیاد را در جهان به کام مرگ می برد.

(prematurity به معنی ، تولد نوزاد قبل از تکمیل نمودن 37 هفته سن حملی میباشد)که سالانه در جهان در حدود 15 میلیون نوزادان قبل از معیاد بدنیا میاید در حالیکه نظر به تخمین سازمان صحی جهان میزان تولدات قبل از وقت در افغا نستان نزدیک به ۱۲٪ تخمین شده است شواهدی جهانی در دست است که روزانه به تعداد این رقم افزوده میشود.

درافغانستان نظر به ارقام سروی AHS 2018 /1000 23 ولادت های زنده است که ۴۶٪ وفیات اطفال زیر۵ سال را نوزادان تشکیل میدهد که از ان جمله 60 ٪ آنرا نوزادان قبل از معیاد تشکیل میدهد که این رقم در ولایات و قریه های دور دست بیشتر تر میباشد.

جهت فراهم کردن خدمات با کیفیت صحی و کم کردن مرگ ومیر نوزادان به خصوص نوزادان قبل المعیاد کارکرد های ریاست صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوانان وزارت صحت عامه دراین راستا است :

ایجاد مراکز ویژه نوزادان در تمام شفا خانه ها ی ولایتی

بلند بردن ظرفیت کارمندان صحی به منظور عرضه خدمات بهتر به خصوص قابله ها و ماهرین اطفال

انکشاف بسته های آموزشی مراقبت اساسی و مراقبت های پیشرفته نوزادان

انکشاف رهنمود های ملی برای تداوی ومراقبت ها نوزادان قبل المعیاد و کم وزن .

شامل ساختن مراقبت نوزادان در بسته خدمات حالات اضطراری

اگاهی جامعه از طریق ۲۸ هزار کارکنان صحی درباره مراقبت نوزادان وشناسایی علایم خطر

براه انداختن برنامه ECD Early Child Development دوره مقدم انکشاف دوره طفولیت که دران توجه خاص برای نوزادان قبل از معیاد شده است

براه اندازی مراقبت کانگرویی مادر به شکل امتحانی واطمینان از شیردهی مقدم دوره طفولیت

آگاهی دهی به خانم بخصوص دختران جوان از طریق پروگرام Adolescent جهت کم کردن ازدواج قبل از وقت و استفاده ازروش ها تنظیم خانواده جهت ایجاد فاصله بین ولادت ها و کم کردن واقعات نوزاد قبل از المعیاد.

فراهم کردن خدمات به تمام مادران در سن باروری و نوزادان و بهبود تصمیم گیری در قسمت صحت شان

ایجاد 25 YFH Youth Friendly Health Corner در 9 ولایت

اگر چه در رابطه به مرگ و میر نوزادان در پهلوی سکتور صحت سکتور های دیگری چون سکتور– تعلیم و تربیه – تحصیلات عالی – امور اجتماعی- اقتصادی – امور زنان و حج و اوقاف نیز دخیل می باشند. باز هم

پالیسی ملی صحت برای سال های 2016 الی 2020 وهمچنان پالیسی ریاست صحت باروری ،مادر، نوزاد ،طفل و نوجوانان (سال های ۲۰۱۷-۲۰۲۱) در بخش صحت باروری، مادران، نوزادان، اطفال و نوجوانان تاکید میدارد که وزارت صحت عامه متعهد به بلند بردن کیفیت ولادت ها در موجودیت ماهر صحی، مراقبت های اساسی و عاجل برای نوزادان مریض است.

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در عرضه نمودن مراقبت درست، در زمان و مکان مناسب برای نوزاد قبل المعیاد متعهد است . گر چه تا حال وزارت صحت عامه به همکاری شرکای ملی و بین ا لمللی هم در سطح جامعه و فامیل ها از طریق ایجاد پسته های صحی – راه اندازی کمپاین ها و نشر پیام ها از طریق رسانه ها و هم در سطح مراکز صحی ایجاد مراکز صحی – اکمال و تجهیز ان – تربیه ماهرین ولادی – و ظرفیت سازی کار مندان صحی از طریق راه اندازی پرو گرام های اموزشی داخل خدمت فعالیت های را انجام داده است ولی هنوز راه درازی برای رسیدن به هدف در پیش رو است که ضرورت به همکاری همه جانبه سکتور های ذیدخل و حمایه نهاد های مهم دولتی و مردم دارد.

وزارت صحت عامه متعهد است انکشاف متوازن، کاهش فقر وپیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون تامین صحت اطفال ومادران نا ممکن است. به عبارت دیگر سلامتی اطفال ومادران جز لاینفک افغانستان پیشرو ومترقی می باشد. برنامه های کاری وزارت در زمینه بهبود صحت مادران و اطفال شامل توسعه و تشدید تعلیمات قابلگی، تربیه کدر های تخصصی، ارتقا قابلیت خدمات عاجل ولادی در شفاخانه ها و کلینیک ها ، بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد علایم خطر درزمان حمل و ولادت، توجه به تغذی مادران و بلاخره هماهنگی با سکتور های ذیدخل می باشد.

در اخیر جا دارد از اداره محترم یونیسیف و شفاخانه ملالی که مارا در تجلیل از این  روز همکاری  نمودند اظهار سپاس و قدردانی  نمایم.

برای دیدن مطالعه داستان موفقیت یک نوزاد با وزن کم که در شفاخانه ملی اطفال آتاتورک در کابل تحت مراقبت قرار گرفته بود به فایل ضمیمه شده مراجعه کنید. 

 

Dari