ورکشاپ منطقوی مرور معلومات ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان.

30 جولای، 2016 (ورکشاپ منطقوی مرور معلومات ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان در ولایت بلخ)
13880345_1252008724833642_1826705414798184751_n-300x169